fabrikkino.jpg (9437 Byte)
   zurück zur Übersich
Tag Datum Uhrzeit Raum
Do 14.9. 18:00
20:15
20:00
kino1
kino1
kino2

PARIS KANN WARTEN
BORN TO BE BLUE
HAVARIE

Fr 15.9. 18:00
20:15
20:00
kino1
kino1
kino2

PARIS KANN WARTEN
BORN TO BE BLUE
LOTTE IN WEIMAR

Sa 16.9. 15:30
18:00
20:15
20:00
kino1
kino1
kino1
kino2

LOVING - siehe Intro - 3 Euro Eintritt
PARIS KANN WARTEN

BORN TO BE BLUE
HAVARIE

So 17.9.

15 :30
18:00
20:15

kino1
kino1
kino1

LOVING - siehe Intro - 3 Euro Eintritt
PARIS KANN WARTEN
BORN TO BE BLUE

Mo 18.9.

18:00
20:15

kino1
kino1

PARIS KANN WARTEN
BORN TO BE BLUE

Di 19.9.

18:00
20:15

kino1
kino1

PARIS KANN WARTEN
BORN TO BE BLUE

Mi 20.9.

18:00
20:15

kino1
kino1

EINES TAGES ... zum Thema Demenz
BORN TO BE BLUE